Jej återvändör till scenen för ällrä sistä gången med en ny och leskigt rolig humorshowö!
Det blir ännu roligäre, ännu leskigäre, när jej för tredje och sistä gången ska bevisä ätt jej är ett äkta medium. Skäddeverket flåsar maej i nacken och jej måste snärt gå snärt gå under jorden. Men först: en rejäl ävskedsföreställning till ällä minä fäns!
Jej kåmmer bländ ännät försöga få mentäl kontäkt med ditt bänkkonto, snäckä med en dänsk ävliden slekting du ige visste du häde och göre så äväncerade majndfucks ätt du kommEr ha brainö-freezö resten äv året.
Jej tar even med maej minä tre bästä kompisär på scen.
Obsö! Shåwön kän innehållä spår äv dänskä.
Köp din biljed svinefortö!!!

PS. Ige ett ord till Skäddeverket om dennä showö.

Jej återvändör till scenen för ällrä sistä gången med en ny och leskigt rolig humorshowö!

Det blir ännu roligäre, ännu leskigäre, när jej för tredje och sistä gången ska bevisä ätt jej är ett äkta medium. Skäddeverket flåsar maej i nacken och jej måste snärt gå snärt gå under jorden. Men först: en rejäl ävskedsföreställning till ällä minä fäns!

Jej kåmmer bländ ännät försöga få mentäl kontäkt med ditt bänkkonto, snäckä med en dänsk ävliden slekting du ige visste du häde och göre så äväncerade majndfucks ätt du kommEr ha brainö-freezö resten äv året.
Jej tar even med maej minä tre bästä kompisär på scen.

Obsö! Shåwön kän innehållä spår äv dänskä.
Köp din biljed svinefortö!!!

PS. Ige ett ord till Skäddeverket om dennä showö.

DATUMARENAINFOBILJETTINFO
2 MarsStockholm

3 MarsKarlstad

4 MarsSkövde

5 MarsLinköping

9 MarsGöteborg

9 MarsGöteborg EXTRA 18.00

10 MarsAlingsås

11 MarsKungsbacka

12 MarsMalmö

17 MarsNorrköping

18 MarsKalmar

19 MarsKristianstad

24 MarsVäxjö

25 MarsKarlskrona

26 MarsÖrebro

31 MarsVästerås

1 AprilBorås

2 AprilJönköping

7 AprilHalmstad

8 AprilTrollhättan

DATUMARENAINFOBILJETTINFO
2 MarsStockholm

3 MarsKarlstad

4 MarsSkövde

5 MarsLinköping

9 MarsGöteborg

9 MarsGöteborg EXTRA 18.00

10 MarsAlingsås

11 MarsKungsbacka

12 MarsMalmö

17 MarsNorrköping

18 MarsKalmar

19 MarsKristianstad

24 MarsVäxjö

25 MarsKarlskrona

26 MarsÖrebro

31 MarsVästerås

1 AprilBorås

2 AprilJönköping

7 AprilHalmstad

8 AprilTrollhättan