Haej och svinevelkåmmen till min ekte hemsidä.
Här hittär du äll info om maej och minä shåwer, videås, ljudbok, prylär m.m.
Du kän even boke maej till ditt företägsevent eller din store fest på denne sidä.

K. Torebjer
-Ekte medium och typ pråffesor på Hogwärts-

KARSTENS SNÄPSVISOR

Klicke på bilden, lädde ned och printä ud.

KARSTENS VIRUS-SPELÖ

Klicke på bilden, lädde ned och printä ud.
Lyckä tillö!

Nu fins min shåw på Netflixö!

Lyssne på min egnä ljudbok

Karsten Torebjer - Testamentets förbannelse

Kolle min förre megä-succé-showö här för bare 39 spenn

Kolle min förre megä-succé-showö här för bare 39 spenn

©2018 KARSTEN TOREBJER  |  WEBPROD: BLOMILL