VELKOMMEN TILL MITT QUIZÖ!
Det fins 30 frågör och svar.
Åbs! Ällä frågör och svar är riktigä.

Såhär funkär det:
Kopplä in din telefonö eller dätor till en högetäläre.
Delä in er i olikä lag och bestem hur månge frågor ni kör och vilken betenketidö laget har.
Sen är det bare ätt tryckä på pläy på frågä och svar.

Lyckä till!!