VELKOMMEN TILL MITT QUIZÖ!
Det fins 30 frågör och svar.
Åbs! Ällä frågör och svar är riktigä.

Såhär funkär det:
Kopplä in din telefonö eller dätor till en högetäläre.
Delä in er i olikä lag och bestem hur månge frågor ni kör och vilken betenketidö laget har.
Sen är det bare ätt tryckä på pläy på frågä och svar.

Lyckä till!!

FRÅGÄ 1

SVAR 1

FRÅGÄ 2

SVAR 2

FRÅGÄ 3

SVAR 3

FRÅGÄ 4

SVAR 4

FRÅGÄ 5

SVAR 5

FRÅGÄ 6

SVAR 6

FRÅGÄ 7

SVAR 7

FRÅGÄ 8

SVAR 8

FRÅGÄ 9

SVAR 9

FRÅGÄ 10

SVAR 10

FRÅGÄ 11

SVAR 11

FRÅGÄ 12

SVAR 12

FRÅGÄ 13

SVAR 13

FRÅGÄ 14

SVAR 14

FRÅGÄ 15

SVAR 15

FRÅGÄ 16

SVAR 16

FRÅGÄ 17

SVAR 17

FRÅGÄ 18

SVAR 18

FRÅGÄ 19

SVAR 19

FRÅGÄ 20

SVAR 20

FRÅGÄ 21

SVAR 21

FRÅGÄ 22

SVAR 22

FRÅGÄ 23

SVAR 23

FRÅGÄ 24

SVAR 24

FRÅGÄ 25

SVAR 25

FRÅGÄ 26

SVAR 26

FRÅGÄ 27

SVAR 27

FRÅGÄ 28

SVAR 28

FRÅGÄ 29

SVAR 29

FRÅGÄ 30

SVAR 30